I Filia

Pobyt dzieci w tej placówce jest finansowany przez  m. st. Warszawy, rodzice ponoszą tylko opłatę za wyżywienie. 

II Filia

Abonamenty żłobek:

- miesięczny całodniowy - 1750 zł plus 13,50 zł stawka żywieniowa za jeden dzień             

-  połówkowy 5 godzin/dziennie - 1300 zł plus 11 zł stawka żywieniowa za jeden dzień

Wpisowe przy każdym abonamencie wynosi 800 zł.

Dla rodzeństwa udzielamy rabatu w wysokości 100 zł w czesnym, a wpisowe wynosi 450 zł dla drugiego i kolejnego dziecka.

Czesne jest płatne do 5 dnia każdego miesiąca.

Opłata za wyżywienie jest pobierana za dni kiedy dziecko było obecne pod warunkiem potwierdzenia nieobecności dziecka do godziny 21 w dniu poprzedzającym nieobecność.

 

W ramach czesnego w żłobku zapewniamy:

- opiekę sprawowaną przez wykwalifikowaną kadrę

- zajęcia ogólnorozwojowe

- język angielski, finger rhythmics, sensoplastykę, dogoterapię

- nocnik, śliniaki, fartuszki, materiały edukacyjne

Rodzice zapewniają dla dzieci żłobkowych:

- ubranie na zmianę

- pieluszki, kremy, chusteczki mokre, szczoteczkę do zębów, pastę do zębów

- obuwie dla dzieci chodzących i skarpetki antypoślizgowe dla niechodzących

- ubranie wierzchnie dostosowane do pogody

- pościel i ulubioną zabawkę do spania

Przedszkole

Abonamenty:

- miesięczny całodniowy - 1850 zł (opłata zawiera wyżywienie)

- 5 - godzinny - 1400 zł (opłata zawiera wyżywienie)

Wpisowe: 1000 zł 

W ramach opłaty czesnego zapewniamy:

- opiekę wykwalifikowanej kadry

- realizację programu dydaktycznego

- zajęcia z j. angielskiego 3 razy w tygodniu

- ceramikę - 2 razy w miesiącu

- rytmikę - 1 raz w tygodniu

- dogoterapię - 2 raz w miesiącu

- glotozabawy - 1 raz w tygodniu

- sensoplastykę - 2 razy w miesiącu

- teatrzyk - raz w miesiącu

- psychologiczne i logopedyczne badania przesiewowe na początku roku szkolnego

Dodatkowo płatne:

- wycieczki

- zajęcia dodatkowe do wyboru (karate, taniec, robotyka)

- tematyczne warsztaty

ABC After School Program Application 2023 >