top of page

To jest oświadczenie o dostępności od DARA Sp. z o.o. Żłobek "u Żabki"

Żłobek "u Żabki" zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Żłobka "u  Żabki".

Środki wspierające dostępność www.zlobekuzabki.com podejmuje następujące działania w celu zapewnienia dostępności :

 • Uwzględnienie dostępności jako część naszej misji.

 • Uwzględnienie dostępności w naszych wewnętrznych zasadach.

 • Przypisanie jasnych celów i obowiązków związanych z dostępnością.

 

Stan zgodności

Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) określają wymagania dla projektantów i programistów w celu poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych. Definiuje trzy poziomy zgodności: Poziom A, Poziom AA i Poziom AAA.

Strona internetowa: www.zlobekuzabki.com jest częściowo zgodna z WCAG 2.1 poziom AA

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Czekamy na Twoją opinię na temat dostępności strony internetowej. W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.

 • Telefon: 609299686

 • E-mail: imperium.wiedzy@gmail.com

 • Osoba kontaktowa: Danuta Dembowska-Kamaszewska

 • Adres pocztowy: ul. Zdrojowa 42, Warszawa

Staramy się odpowiadać na opinie w ciągu 2 dni roboczych

Znane ograniczenia strony internetowej:

 1. : Poruszanie się bez użycia myszki

  1. Obsługa strony jest utrudniona przy użyciu klawiatury, część pól nie posiada wyraźnego podświetlenia obecnie zaznaczonego menu lub treści, zwanego „focus”. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 2. Stosowanie czytników stron

  1. Na dzień sporządzenia oświadczenia strona nie jest przystosowana pod kątem stosowania czytników ekranów. 

 

Podejście do oceny

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Data

To oświadczenie zostało utworzone w dniu 25 sierpnia 2022 za pomocą narzędzia W3C Accessibility Statement Generator Tool .

bottom of page